E-VALODA
E-valodas apmācība
Jaunākie uzdevumi
Uzdevuma nosaukums Tēma Tips
1. VIKTORĪNA (Layola - 02.06.2014) /Viktorīnas Disciplīnas piekritējs
2. VIKTORĪNA (Layola - 02.06.2014) /Viktorīnas Balsošana
3. VIKTORĪNA (Layola - 02.06.2014) /Viktorīnas Balsošana
4. VIKTORĪNA (dzintrapauksta - 01.06.2014) Valoda/Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi Disciplīnas piekritējs
5. VIKTORĪNA (dzintrapauksta - 01.06.2014) Valoda/Teikums/Interpunkcijas normas/Vidēja grūtības pakāpe Pieturzīmju uzdevumi
6. VIKTORĪNA (dzintrapauksta - 29.05.2014) /Viktorīnas Disciplīnas piekritējs
7. VIKTORĪNA (Albatross - 21.02.2014) Valoda/Teikums/ Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi Pieturzīmju uzdevumi
8. VIKTORĪNA (Albatross - 21.02.2014) Valoda/Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi Disciplīnas piekritējs
9. VIKTORĪNA (Layola - 14.02.2014) /Valoda Pieturzīmju uzdevumi
10. VIKTORĪNA (Layola - 13.02.2014) /Literatūra Disciplīnas piekritējs
Uzdevumu tēmas
ārpusstundu lasīšana svešvalodās (60)
Kombinētie uzdevumi (3)
Valoda (10)
Svešvalodas (21)
Viktorīnas (4)
Literatūra (1)
Kombinētie uzdevumi/Grūtāki uzdevumu (2)
Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi (25)
Kombinētie uzdevumi/Vidēja grūtības pakāpe (8)
Uzdevumi izklaidei/Vieglāki uzdevumi (7)
Uzdevumi izklaidei/Vidēja grūtības pakāpe (1)
/Svešvalodas/Krievu valoda (43)
/Svešvalodas/Angļu valoda (69)
/Svešvalodas/Vācu valoda (18)
Literatūra/ Kombinētie uzdevumi (6)
Literatūra/ Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi (7)
Literatūra/ Kombinētie uzdevumi/Grūtāki uzdevumu (1)
Literatūra/ Kombinētie uzdevumi/Vidēja grūtības pakāpe (21)
Literatūra/Daiļliteratūras veidi/ Kombinētie uzdevumi (5)
Literatūra/Daiļliteratūras veidi/ Kombinētie uzdevumi/Vidēja grūtības pakāpe (3)
Literatūra/Daiļliteratūras veidi/ Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi (2)
Literatūra/Daiļliteratūras veidi/ Kombinētie uzdevumi/Grūtāki uzdevumu (1)
Literatūra/Daiļliteratūras veidi/Dzeja/Vieglāki uzdevumi (1)
Literatūra/Daiļliteratūras veidi/Proza/Vieglāki uzdevumi (4)
Literatūra/Daiļliteratūras veidi/Proza/Vidēja grūtības pakāpe (1)
Literatūra/Folklora/Vidēja grūtības pakāpe (22)
Literatūra/Folklora/Vieglāki uzdevumi (13)
Literatūra/Literatūra kā māksla/Vidēja grūtības pakāpe (3)
Literatūra/Literatūra kā māksla/Vieglāki uzdevumi (4)
Valoda/Kombinētie uzdevumi (1)
Valoda/Vispārīgā valodniecība (1)
Valoda/Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi (11)
Valoda/Kombinētie uzdevumi/Vidēja grūtības pakāpe (5)
Valoda/Teikums/Teikuma locekļi (1)
Valoda/Teikums/Teikumi pēc izteikuma mērķa (2)
Valoda/Teikums/ Kombinētie uzdevumi (1)
Valoda/Teikums/Interpunkcijas normas (2)
Valoda/Teikums/Teikumi pēc gramatiskās uzbūves (1)
Valoda/Teikums/ Kombinētie uzdevumi/Vidēja grūtības pakāpe (2)
Valoda/Teikums/ Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi (3)
Valoda/Teikums/Interpunkcijas normas/Vieglāki uzdevumi (11)
Valoda/Teikums/Interpunkcijas normas/Vidēja grūtības pakāpe (13)
Valoda/Teikums/Teikuma locekļi/Vieglāki uzdevumi (1)
Valoda/Teikums/Teikuma pazīmes/Vieglāki uzdevumi (1)
Valoda/Teikums/Teikumi pēc gramatiskās uzbūves/Vidēja grūtības pakāpe (1)
Valoda/Teikums/Teikumi pēc gramatiskās uzbūves/Vieglāki uzdevumi (2)
Valoda/Teikums/Teikumi pēc izteikuma mērķa/Vidēja grūtības pakāpe (1)
Valoda/Teikums/Teikumi pēc izteikuma mērķa/Vieglāki uzdevumi (2)
Valoda/Teksts/ Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi (1)
Valoda/Vispārīgā valodniecība/ Kombinētie uzdevumi/Vidēja grūtības pakāpe (1)
Valoda/Vispārīgā valodniecība/ Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi (4)
Valoda/Vispārīgā valodniecība/Valodas attīstības posmi/Vieglāki uzdevumi (1)
Valoda/Vispārīgā valodniecība/Valodas pamatfunkcijas/Vieglāki uzdevumi (1)
Valoda/Vārds/Lielo sākuma burtu lietošana (5)
Valoda/Vārds/Sinonīmi (3)
Valoda/Vārds/Homonīmi (1)
Valoda/Vārds/Vārdšķiras (1)
Valoda/Vārds/Antonīmi (1)
Valoda/Vārds/Svešvārdi (1)
Valoda/Vārds/Rakstiskā forma (1)
Valoda/Vārds/ Kombinētie uzdevumi/Vieglāki uzdevumi (2)
Valoda/Vārds/ Kombinētie uzdevumi/Vidēja grūtības pakāpe (6)
Valoda/Vārds/Antonīmi/Vieglāki uzdevumi (8)
Valoda/Vārds/Antonīmi/Vidēja grūtības pakāpe (3)
Valoda/Vārds/Frazeoloģismi/Grūtāki uzdevumu (1)
Valoda/Vārds/Frazeoloģismi/Vidēja grūtības pakāpe (3)
Valoda/Vārds/Leksikas slāņi/Vidēja grūtības pakāpe (3)
Valoda/Vārds/Leksikas slāņi/Vieglāki uzdevumi (2)
Valoda/Vārds/Leksiskā nozīme/Vieglāki uzdevumi (2)
Valoda/Vārds/Rakstiskā forma/Vidēja grūtības pakāpe (7)
Valoda/Vārds/Rakstiskā forma/Vieglāki uzdevumi (14)
Valoda/Vārds/Sinonīmi/Vidēja grūtības pakāpe (16)
Valoda/Vārds/Sinonīmi/Vieglāki uzdevumi (5)
Valoda/Vārds/Skaniskais sastāvs/Vieglāki uzdevumi (1)
Valoda/Vārds/Skaniskais sastāvs/Vidēja grūtības pakāpe (2)
Valoda/Vārds/Svešvārdi/Vidēja grūtības pakāpe (7)
Valoda/Vārds/Svešvārdi/Grūtāki uzdevumu (1)
Valoda/Vārds/Svešvārdi/Vieglāki uzdevumi (1)
Valoda/Vārds/Vārda sastāvdaļas/Vieglāki uzdevumi (5)
Valoda/Vārds/Vārda sastāvdaļas/Vidēja grūtības pakāpe (2)
Valoda/Vārds/Vārdu nozīmes/Vidēja grūtības pakāpe (8)
Valoda/Vārds/Vārdu nozīmes/Vieglāki uzdevumi (6)
Valoda/Vārds/Vārdšķiras/Vidēja grūtības pakāpe (8)
Valoda/Vārds/Vārdšķiras/Grūtāki uzdevumu (1)
Valoda/Vārds/Vārdšķiras/Vieglāki uzdevumi (15)